प्रवचन

यी प्रवचनश्रृंखलाहरू तपाईंले नि:शुल्क हेर्न र सुन्‍न सक्‍नुहुन्छ।

प्रवचन
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
यहाँ तपाईले गुरू छोकि निमा रिन्पोछेले २५ वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि दिनु रहनुभएको प्रख्यात 'शनिबारको प्रवचन' को श्रिङ्खला पाउन सक्नुहुनेछ।
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
Details
यो प्रवचनमा मार्गको सबै तहहरुको आवश्यक मुल बुँदाहरु समाहित छन्। त्यसै गरी यसमा श्रद्धेय गुरुवर छोकि निमा रिन्पोछेको आत्मिय सल्लाह तथा गाम्पोपा, टुल्कु उर्ग्येन रिन्पोछे लगायतका अमुल्य परम्परा गुरुहरुको उपदेशहरु पनि रहेको छ। तथागतगर्भ हाम्रो आधारभुत प्रत्यय, हामीले प्राप्त गरेको दुर्लभ मनुष्य जुनी, ज्ञानी गुरुसँगको भेट र उहाँहरुबाट प्राप्त गर्ने उपदेशहरुको महत्त्वका बारेमा व्याख्या गरिएको यस प्रवचनमा यी उपदेशहरुलाई पुर्ण परिश्रमका साथ व्यवहारमा ल्याउन पनि जोेड दिइएको छ।
October 5, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
October 5, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 28, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 21, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 14, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
अन्य भिडियोहरू पनि देखाउनुहोस्।