प्रवचन

यी प्रवचनश्रृंखलाहरू तपाईंले नि:शुल्क हेर्न र सुन्‍न सक्‍नुहुन्छ।

प्रवचन
यहाँ तपाईले गुरू छोकि निमा रिन्पोछेले २५ वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि दिनु रहनुभएको प्रख्यात 'शनिबारको प्रवचन' को श्रिङ्खला पाउन सक्नुहुनेछ।
October 5, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
October 5, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 28, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 21, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
September 14, 2019
Loading video ...
भिडियो
MP3
MP3 डाउनलोड
अन्य भिडियोहरू पनि देखाउनुहोस्।