Chào mừng đến với
DharmaSun!

Trang web này được hình thành từ những nỗ lực của Đạo sư Phật Giáo Tây Tạng Chokyi Nyima Rinpoche. Ước nguyện của Rinpoche là đưa những giáo lý Phật giáo đến với tất cả mọi người. Những giáo lý tại đây cung cấp những lời khuyên về cách sống một cuộc sống ý nghĩa với trí tuệ từ ái theo quan điểm Phật Giáo.

 

Xin ấn vào đây, bạn có thể truy cập các bài Pháp thoại của Chokyi Nyima Rinpoche, ví dụ như Những lời khuyên tâm yếu, thâm nhập giáo lý về các Bộ Kinh – Luật – Luận, triết học, cũng như tham gia các khoá học thiền định của chương trình Tara Triple Excellence.

Lịch Hội thảo & Nhập thất

Lịch chưa được cập nhật
-