Đóng góp

Bạn chỉ cần đóng góp đúng một lần cho DharmaSun ở trang này:

DharmaSun vô cùng hoan hỉ được cung cấp kho tàng giáo lý đến đại chúng từ khắp nơi. Chính các bạn, thành viên của chúng tôi, là những người đến từ hầu khắp các quốc gia trên hành tinh này.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp quyền truy cập miễn phí đối với toàn bộ những bài thoại mỗi thứ bảy nổi tiếng của đạo sư Chokyi Nyima Rinpoche, những bài giảng về Phật giáo Kinh điển hay Triết học Phật giáo, những giáo lý về dẫn nhập vào Phật giáo, cũng như những bài giảng của chư Đạo sư khác.

Và sứ mệnh này chỉ có thể thực hiện được với sự hào phóng của các thành viên, những người như các bạn, dành cho chúng tôi những sự hỗ trợ hết sức cần thiết để vận hành trang web này. Vì thế, nếu bạn cảm thấy rằng dịch vụ của chúng tôi có ích với bạn hay những người khác, hãy cân nhắc việc đóng góp vào chi phí để duy trì DharmaSun.

Bất kỳ món quà nào cũng có giá trị: chúng tôi chào đón mọi sự đóng góp.

Lòng hảo tâm của các bạn hết sức quan trọng để cùng chúng tôi biến những ước nguyện của Rinpoche về việc giúp đỡ mọi người khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận Giáo pháp thành sự thật.

 

“Nhằm phát triển cộng đồng tăng đoàn và bảo tồn giáo lý của Đức Phật,
là cội nguồn an yên cho tất cả là điều tối quan trọng. ”

-Chokyi Nyima Rinpoche

Nếu bạn muốn hỗ trợ, đặc biệt là chương trình Tara’s Triple Excellence program, hãy ấn chuột vào đây. here.

  • $0.00
  • Các thông tin cần thiết *
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

 

Bạn có thể tham gia các gói đóng góp mỗi tháng cho DharmaSun ở đây:


Donation options: